Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Film a diskuze

»Johanna von Herzogenberg a její život mezi Čechami a Německem«

30.09.2021   •   18:00 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Upozornění: Všechny akce v rámci 23. Dnů české a německé kultury 2021 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19. Přihlášení nutné!

Historička umění a rodačka ze Sychrova Johanna von Herzogenberg (23. 6. 1921 – 20. 2. 2012) prožila své mládí v Ústí nad Labem na zámečku v Brné. Po roce 1945 byla spolu se svou rodinou odsunuta do Bavorska, kde vedla Spolek Adalberta Stiftera a působila jako významná aktérka česko-německých vztahů. Je autorkou řady výstav i publikací o českých zemích a jejich kultuře. Za podporu rozvoje česko-německých vztahů a za svoji kulturní práci získala řadu vyznamenání jako například německý Spolkový kříž za zásluhy a česká Medaile za zásluhy. Papež Jan Pavel II. ji jmenoval za "činy smíření Němců s Čechy a Poláky" Dámou Silvestrova řádu.

Její paměti „Z mého života“ vydalo 2002 město Ústí nad Labem, za spolupráce Muzea města Ústí nad Labem a filmové společnosti Videoreport s ní byl o rok později natočen dokumentární film „Barončina dlouhá pouť po Labi“.

Po projekci filmu budou na J. Von Herzogenberg vzpomínat a o jejích aktivitách hovořit Kristina Kaiserová, Vladimír Kaiser, Anna Knechtel a Jiří Petrů.

„Barončina dlouhá pouť po Labi“ (2003). Režie: Vladimír Fanta, Kamera: Jiří Petrů, 33 minut.

Diskuse bude tlumočena.

Večer se koná ve spolupráci Collegia Bohemica a Spolku Adalberta Stiftera.

Vstupenky a ceny

Vstup: volný

Rezervace

30.09.2021 18:00: »Johanna von Herzogenberg a její život mezi Čechami a Německem«

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Adalbert Stifter Verein

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.