Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Program & témata

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe 

Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste byli srdečně pozváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník bylo připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V roce 2018 si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Franz Kafka 

Hlavním tématem letošního ročníku na české straně byla německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty byla inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízely nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době.  

Záštita festivalu

Záštitu převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk.  Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude  i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“. 

Partnerství

Již několik let je součástí programu DČNK prezentace jednoho partnerského regionu z České republiky. Jejím cílem je zvýšení zájmu o sousední zemi – jak v oblasti kultury, tak i cestovního ruchu. V roce 2018 se německému publiku představil Liberecký kraj.

Zdravice hlavních pořadatelů & partnerů

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Festivalbesucher,

als die Tschechisch-Deutschen Kulturtage vor einem Jahr starteten, war das Programm einladend wie immer, aber die Zukunft des Festivals ungewiss. Die Brücke/Most-Stiftung hatte es 19 Jahre lang erfolgreich organisiert, war dazu aber leider nicht mehr in der Lage. Die Euroregion Elbe/Labe hat die Herausforderung angenommen und sich im Dezember 2017 bereit erklärt, die TDKT weiterzuführen. Wir danken allen bisherigen Sponsoren für ihre weitere Unterstützung. 

Uns war bewusst, dass wir mit der Fortführung der traditionsreichen und größten Präsentation tschechischer Kultur im Ausland in große Fußstapfen treten würden. Dieses Festival erfüllt jedoch einen der grundlegenden Aufträge der Euroregionen: die Förderung der Verständigung über Staatsgrenzen hinweg. Kunst und Kultur sind dafür die idealen Vermittler. Diese Überzeugung leitet Dresden schließlich auch im aktuellen Bewerbungsprozess als Kulturhauptstadt Europas 2025.

Die TDKT werden im Rahmen eines nun kompakteren Festivalzeitraums auch in Zukunft ein breites und vielseitiges Programm bieten, das verschiedenste künstlerische Genres ebenso beinhaltet wie Begegnungen mit Ge-schichte, Gesellschaft und Lebensart. Es ist zudem der ausdrückliche An-spruch der Euroregion, das Festival stärker aus den Städten Dresden und Ústí nad Labem hinauszutragen in die Grenzregion, um so unser Grundanliegen der besseren Verständigung zwischen den Menschen beiderseits der Grenze zu unterstreichen.

In diesem Jahr engagiert sich die Region Liberec als Partnerregion des Festivals. Sie wird sich in Dresden präsentieren, kann dabei jedoch nur einen winzigen Ausschnitt ihrer kulturellen Vielfalt und der touristischen Attraktionen zeigen. Als Präsident der Euroregion Elbe/Labe liegt es mir daher am Herzen, Sie zu ermutigen, diese innovative, aufstrebende Region selbst zu besuchen. Mit dem Zug sind es von Dresden nach Liberec nur reichlich zwei Stunden, und mit dem Sachsen-Böhmen-Ticket können Sie daraus problem-los einen Tagesausflug machen.

Ich wünsche Ihnen viele anregende Erlebnisse bei den 20. TDKT beiderseits der Grenze!

Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden und Präsident der Euroregion Elbe/Labe 

Vážení obdivovatelé kultury a umění,

jsem velmi rád, že Liberecký kraj znovu poskytl na Dny české a německé kultury zajímavý program, tentokrát do letošního jubilejního 20. ročníku. Nabízíme to nejlepší z hudební, divadelní a knižní scény doplněné o textilní a sklářskou tvorbu.

Od dětství žiji v Hrádku nad Nisou, ve městě v srdci česko-německo-polského euroregionu, které se nachází v Trojzemí. Proto je pro mě téma pochopení a tolerance mezi národy opravdu stěžejní. Umění a kultura dokážou „komunikovat beze slov“, protože se dotýkají smyslů a citů člověka, přinášejí radost a porozumění. K vzájemnému pochopení vede cesta dlouhá, ale každý krůček, který směřuje k tomu, že jsou si naše národy zase o kousek blíž, je cenný. A tím významným a velkým krokem právě Dny české a německé kultury jsou.

Těší mě, že smím společně s představiteli Svobodného státu Sasko zahájit tento zajímavý kulturní počin, který je pro příhraniční oblast obou našich států tak významný. Významný právě proto, neboť každá se zúčastněných zemí může přeshraničním sousedům prostřednictvím umění a kultury přiblížit svou mentalitu, životní hodnoty, aktuální problémy a přání.

Festival zahájí baletní soubor libereckého divadla F. X. Šaldy, který předvede drama v taneční podobě Dům Bernardy Alby. Pro zakončení jsme zvolili vystoupení jazzového kvartetu Lípa Musica. Věřím, že jsme vybrali dobře a že všichni přítomní si odnesou krásný kulturní zážitek.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Milí přátelé v České republice a v Německu,

Dny české a německé kultury byly před mnoha lety založeny proto, aby podporovaly kulturní výměnu mezi Českem a Německem, aby posilovaly vzájemná přeshraniční setkávání, především ale proto, abychom společně  slavili. Oslavovat přitom nemusíme jen vzájemně obohacující kulturní různorodost v Euroregionu Elbe/Labe, ale především skutečnost, že takovéto bohulibé přeshraniční projekty smí být v současné Evropě pravidlem, nikoliv výjimkou. Pro Goethe-Institut, který je v České republice hostem již téměř tři desetiletí, je velkou radostí, že může být pro tento festival dlouholetým stabilním partnerem. 

Naši přátelé z Collegia Bohemica si pro Ústí nad Labem připravili bohatý kulturní program, který v jubilejním roce 2018 klade velký důraz na Franze Kafku. To, že se koncerty, čtení či filmová představení v Ústí věnují životu a dílu světoznámého spisovatele, jehož jméno je obyčejně spíše než s malebným labským údolím spojováno s pražskými kavárnami, považuji za velmi vhodné. Ostatně i autor sám nebyl „jen“ pražským spisovatelem. Věděli jste například, že můžeme Franze Kafku považovat za vizionáře v oblasti virtuální reality? Při objevování tohoto vynálezu zavedou Dny české a německé kultury své návštěvníky s datovými brýlemi do pokoje samotného Řehoře Samsy, kde mohou na vlastní kůži (virtuálně) zažít svou proměnu  v obří hmyz. Radikální experiment mezi elektronikou a literaturou, v němž se prolíná literární a digitální imaginace. Úspěšný projekt Goethe-Institutu, který chceme v Ústí obzvláště rádi představit. 

Osobně se velmi těším na koncert Kafka Bandu a na literární program o německé literatuře z Čech, ze země, která je mému srdci obzvláště blízká. 

Přeji Dnům české a německé kultury mnoho úspěchů a všem návštěvníkům působivé zážitky. Mé díky patří všem, kdo přispívají ke zdaru tohoto důležitého kulturního festivalu. 

Dr. Berthold Franke
Ředitel Goethe-Institutu s mezinárodním pověřením pro střední a východní Evropu

Vážení přátelé české a německé kultury,

opět po roce se setkáváme při festivalu Dny české a německé kultury, který Collegium Bohemicum pořádá na české straně již více než deset let. Pro letošní ročník jsme se rozhodli dát festivalu na naší straně zastřešující téma. V roce, kdy si připomínáme vznik Československa, jsme jako ústřední téma festivalu zvolili německou literaturu pocházející z českých zemí. Stát, založený před sto lety  T. G. Masarykem, totiž nebyl jen státem Čechů a Slováků, ale i státem tří milionů Němců. Právě z řad této menšiny vzešel kulturní fenomén, který se posléze proslavil po celém světě – pražská německá literatura reprezentovaná jmény jako Franz Kafka, Max Brod či Franz Werfel. V Čechách se též narodil rakouský novinář a spisovatel Karl Kraus nebo Rainer Maria Rilke, jeden z nejvýznamnějších představitelů světové moderní poesie. Po roce 1945 však byly zmínky o německé literatuře  z kolektivní paměti české společnosti systematicky vytěsňovány.

Právě proto jsme se rozhodli německou literaturu z Čech v letošním roce připomenout. Na zahajovací koncert festivalu jsme pozvali Ivu Bittovou a Hanu Kotkovou, které představí (údajně „neproveditelnou“) skladbu maďarského skladatele Györgye Kurtága Kafkovy fragmenty, jež je inspirována krátkými úryvky z díla slavného spisovatele. V rámci projektu Kino Aussig bude možné zhlédnout filmové adaptace některých děl Franze Kafky, Česko-německé inkluzivní taneční divadlo zase předvede vystoupení nazvané „Kafkasia“. Německá bohemistka Anna Knechtel nás ve své přednášce seznámí s německou literaturou z Čech po roce 1945 a ukázky z děl některých německých spisovatelů si budou moci návštěvníci poslechnout při Ústecké noci literatury. Festival završí vystoupení Kafka Bandu s novým multimediálním projektem vycházejícím z Kafkova románu Amerika.

Doufám, že Vás letošní program festivalu zaujme. A také, že nebudete odcházet z jeho návštěvy s „kafkovskými“ pocity odcizení či beznaděje, ale  s myšlenkou, že nepřehlédnutelnou součástí kulturního života prvorepublikového Československa byli i umělci, jejichž mateřským jazykem byla němčina.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Ředitel Collegia Bohemica, o.p.s.

ProCache: v401 Render date: 2024-04-16 17:58:54 Page render time: 3.1750s Total w/ProCache: 3.1863s