Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Program & témata

89 VERANSTALTUNGEN AN 18 TAGEN IN DER EUROREGION ELBE/LABE

Vom 24. Oktober bis 10. November wurde zur 21. Ausgabe der TDKT in der Euroregion Elbe/Labe mit 68 Veranstaltungen auf deutscher und 21 Veranstaltungen auf tschechischer Seite eingeladen. Im Rahmen des Veranstaltungskalenders setzten die Veranstalter weiterhin auf zahlenmäßig mehr Angebote in der Region, außerhalb der Städte Dresden und Ústí nad Labem.

1989

Die TDKT 2019 werden den 30. Jahrestag der Wende bzw. der Samtenen Revolution thematisieren. Dabei soll das Hauptaugenmerk nicht auf den politischen Umbruch selbst gelegt werden, sondern auf die Zeit davor und danach. 

Die 1980er Jahre waren sowohl in der DDR als auch in der ČSSR eine Zeit des gefühlten Stillstandes. Sie werden oft als eine bleierne Zeit oder mit dem Begriff des Mehltaus beschrieben. Dies dürfte sich auch im offiziellen Kulturschaffen widerspiegeln. Unter dieser Oberfläche gab es jedoch eine aktive Szene oppositioneller oder schlicht nicht systemkonformer Kulturschaffender. Beide Aspekte sollen in den TDKT erlebbar werden.

Nach den politischen Umwälzungen beiderseits der Grenze brachte die neue Freiheit eine Eruption in der Kunstwelt mit sich. Es wurde Neues ausprobiert, experimentiert, der Zusammenprall des noch nicht verschwundenen Alten und der noch unklaren Zukunft schuf viele Reibungspunkte, die zu einer kreativen Auseinandersetzung geradezu aufforderten. Auch diese experimentierfreudige und kreative Periode wird in den TDKT 2019 erlebbar werden. 

Záštita

Dny české a německé kultury 2019 se konají pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera, velvyslance České republiky v Německu J.E. Tomáše Jana Podivínského a Ministerstva kultury České republiky.

Partnerství

Zdravice hlavních pořadatelů & partnerů

Milí přátelé,
regionálním partnerem letošních Dnů české a německé kultury je Moravskoslezský kraj. Náš region nabízí neskutečně zajímavá umělecká díla i kulturní zážitky a mě upřímně těší, že se alespoň s jejich zlomkem budou moci návštěvníci festivalu seznámit. Jsem přesvědčený, že samotné slavnostní zahájení bude nesmírně poutavé a povznášející. Společný koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s místní filharmonií Elbland Philarmonie Sachsen naplní hlavní ideu Festivalu Dny české a německé kultury. A sice intenzivní setkávání, propojování aktérů v oblasti kultury a hlubší vzájemné poznávání. Věřím, že všechny diskuze, vystoupení, scénická čtení, divadelní představení nebo filmové produkce nabídnou nejen hluboké prožitky, ale také oboustranné pochopení. 

Německá kultura má v našem regionu důležité místo. Mohu připomenout velmi úspěšnou výstavu DESET, která v naší krajské Galerii výtvarného umění představila nejvýznamnější současné německé výtvarníky. Ve dvou rozlehlých sálech galerie byly k vidění čtyři desítky rozmanitých děl, od maleb, přes sochy či objekty až k tiskům. Tato poutavá sonda do německého umění tohoto století nabídla kromě výstavy také edukační programy, tvůrčí dílny a komentované prohlídky s kurátory.

Krajské Těšínské divadlo nabízí inscenaci významného německého autora Klause Manna, který se nechal inspirovat Goethovou figurou a napsal román Mefisto. Toto dílo je první premiérou nové divadelní sezóny a věřím, že se setká s velkým ohlasem.

Česká a německá kultura se zkrátka navzájem inspirují a nebojím se říci, že fascinují. Věřím proto, že i letošní, už 21. ročník festivalu přinese nespočet uměleckých podnětů, intenzivních prožitků a inspirativních setkání.

Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Vážení přátelé,

Dny české a německé kultury vstupují do svého 21. ročníku. Vznikla tradice, která propojuje naše země. Na obou stranách hranice se konají besedy, výstavy, koncerty nebo divadelní představení. Letošním tématem je 30. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Tyto události přinesly svobodu do umělecké tvorby a zcela změnily život všech lidí.   

Je mi ctí, že Ostrava se letošního ročníku může účastnit jako regionální partner a partnerské město Drážďan. Právě Ostrava je v České republice městem, které prošlo za posledních 30 let největšími změnami spojenými s útlumem těžkého průmyslu. Obyvatelé našeho města svým umem zvládli tuto složitou situaci, kdy najednou ubyly desítky tisíc pracovních míst. Nové uplatnění našli v lehkém průmyslu, ve službách a v nově vznikajících odvětvích, která se stále více zabývají novými technologiemi. Změnil se také ráz města, Ostrava se proměnila v moderní metropoli plnou zeleně. Ta nyní pokrývá plnou třetinu města. Část průmyslového dědictví zůstalo zachováno a je dnes jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice.

O Ostravě můžeme hovořit také jako o smart city. Do všech oblastí života zavádíme moderní a úsporné technologie, budujeme nejmodernější dopravní podnik v České republice, který využívá poslední komunikační a informační technologie, ale který je také zaměřen ekologicky. Do konce roku 2020 budou všechny vozy v naší městské hromadné dopravě ekologické a zcela vymizí dieselový pohon. Město Ostrava je také lídrem v zavádění ekologické dopravy v municipalitách. Pro magistrát a městské organizace nakupujeme pouze ekologické dopravní prostředky včetně elektromobilů a již jsme se začali reálně zabývat nasazením vodíkového pohonu. Podobných příkladů bych mohl uvést více.

Přeji všech návštěvníkům letošního ročníku Dnů české a německé kultury dobrou zábavu a organizátorům děkuji za skvěle připravenou akci.

 

Tomáš Macura

primátor statutárního města Ostravy   

 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-19 00:17:54 Page render time: 0.5446s Total w/ProCache: 0.5471s