Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Fotogalerie 2018

Festivalové akce 22. ročníku DČNK jsou minulostí, zůstaly nám zážitky - a fotografie, o které se s Vámi chceme podělit a které dokládají pestrost našeho programu.

Za obsáhlou fotodokumentaci na německé straně děkujeme Peteru R. Fischerovi.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-26 20:15:21 Page render time: 3.5566s Total w/ProCache: 3.5585s