Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Fotogalerie 2019

Festivalové akce 21. ročníku DČNK jsou minulostí, zůstaly nám zážitky - a fotografie, o které se s Vámi chceme podělit a které dokládají pestrost našeho programu.

Za obsáhlou fotodokumentaci na německé straně děkujeme Peteru R. Fischerovi a M. Rietschelovi.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-25 11:46:08 Page render time: 5.6841s Total w/ProCache: 5.6873s