Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Förderer

 • Svobodný stát Sasko

  Dny české a německé kultury jsou od roku 2021 spolufinancovány z daní na základě rozpočtu schváleného Saským zemským sněmem. Příjemcem dotace je Komunální společenství Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.

 • Česko-německý fond budoucnosti

  Česko-německý fond budoucnosti podporuje Dny české (a německé) kultury od jejich založení v roce 1999. Oceňován je především dlouhodobý přínos festivalu k prohlubování kulturní výměny mezi Českou republikou a Německem.

  Příjemcem dotace je od roku 2018 Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. 

 • Goethe Institut Prag

  Goethe-Institut Česko podporuje v rámci Dnů české a německé kultury prezentaci německé kultury v české části Euroregionu Elbe/Labe a společné německo-české kulturní projekty.

  Příjemcem dotace je Collegium Bohemicum, o.p.s.

 • Landeshauptstadt Dresden

  Das Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden unterstützt die Tschechisch-Deutschen Kulturtage sowohl finanziell als auch inhaltlich und logistisch.