Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

23. Dny české a německé kultury 2021

Milí příznivci kultury a přeshraničních setkávání,

po všech výzvách, které před nás pandemie koronaviru postavila, nyní opět hledíme s nadějí do budoucnosti. Plni elánu a optimismu jsme se v uplynulých měsících intenzivně věnovali přípravě DČNK v obvyklé pestrosti a kvalitě. Nyní doufáme, že pandemická situace na podzim dovolí i jejich realizaci a že Vám budeme moci představit kompletní festivalový program. Především se však těšíme na osobní setkání s Vámi. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, uděláme vše proto, abychom Vám mohli nabídnout co možná nejvíce akcí v digitálním formátu. Předem děkujeme za pochopení a podporu. 

Vaši pořadatelé 

Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Landeshauptstadt Dresden, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

06.07.2021

Program & téma

84 akcí v Euroregionu Elbe/Labe

23. ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe čítá celkem 68 akcí na německé straně a 16 akcí na české straně. Naším cílem zůstává i nadále zprostředkování kulturních akcí především v regionu, tedy mimo velká centra Drážďany a Ústí nad Labem. 

»Domov«

Mottem 23. DČNK je »Domov«. Identifikace obyvatelstva se svým regionem hraje velkou roli na celém území Euroregionu Elbe/Labe, a to jak na české, tak i na německé straně hranice. To má souvislost s individuálním pocitem a pochopením domova, se zařazením jak prostorovým, tak obrazným, např. v politickém, historickém, společenském nebo uměleckém kontextu. Toto zařazení určuje identitu lidí, jeho nepřítomnost nebo ztráta jsou obvykle vnímány jako velká nejistota.

Téma domova je v sasko-českém pohraničí obzvláště výbušné kvůli vyhnání německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce. Několik milionů lidí muselo opustit své domovy a často se tímto tématem zabývat po generace až dodnes. Na druhou stranu se lidé přestěhovali do vylidněných oblastí, ke kterým obvykle neměli žádný vztah a kde jen velmi pozvolna získávali pocit domova. Následky toho pociťujeme i dnes v mnoha ohledech.

05.08.2021

Záštita

Záštitu nad 23. Dny české a německé kultury převzal ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J.E. Tomáš Kafka (který se na festivalu zároveň představí jako umělec) a ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek.

Aktuální zprávy & kulturní tipy

10.11.2021 Tschechien erlesen: Petr Stančík
Festivalové akce a Covid-19