Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

v letošním roce jsme byli jako pořadatelé tohoto tradičního festivalu postaveni před velkou výzvu. I přes velké překážky vzniklé pandemií koronaviru jsme se pokusili připravit DČNK v takové kvalitě a pestrosti, na jakou jste zvyklí. Nadále však zůstává nejisté, zda bude možné všechny akce zrealizovat. Doufáme, že to situace v říjnu umožní a my Vám budeme moci prezentovat kompletní program. Těšíme se především na osobní setkávání s Vámi a již teď Vám chceme poděkovat za Vaši podporu.

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech und Nadace Brücke/Most

Stand: 10.07.2020

POZOR: Přehled změn v programu

Liebe Festival-Gemeinde, die Corona-Pandemie stellt uns und unsere Partner/Mitveranstalter vor neue Herausforderungen. Einige Veranstaltungen können ohne Schwierigkeiten stattfinden (das betrifft vor allem die Filme), einige müssen geändert/angepasst werden und wenige fallen ersatzlos aus. Hier eine kurze Übersicht - Details erfahren Sie unter Festivalprogramm bei einzelnen Veranstaltungen:

Stand: 01.10.2020

Naše programové sešity jsou vytištěné!

Od dnešního dopoledne je naše kancelář těžší o cca o 900 kg - byly nám doručeny čerstvě vytištěné programové sešity. Zatím jsou k dostání pouze u nás (Euroregion Elbe/Labe, An der Kreuzkirche 6, Drážďany), v příštích týdnech budou distribuovány v Drážďanech a okolí. Vezměte si svůj exemplář domů, ať se Vám lépe plánují podzimní kulturní akce.

Kdo se rád vzdá papíru, může si programový sešit stáhnout ve formátu pdf.

Naviděnou v říjnu!

Stav ke dni 12.8.2020

Předprodej vstupenek začíná 10.8.2020!

I přes velký počet míst konání a kooperačních partnerů se nám podařilo zajistit pro část našich akcí společný předprodej vstupenek, který bude již brzy spuštěn: od pondělí 10.8.2020, 10 hodin budete mít možnost zajistit si vstupenky na celkem 16 festivalových akcí prostřednictvím portálu Reservix. Vybírejte z nabídky koncertů, autorských čtení, loutkového divadla nebo jiných formátů.

Stav ke dni 3.8.2020

Jsme partneři: DČNK a Interkulturní dny Drážďany

Již druhým rokem jsme hrdými partnery Interkulturních dnů Drážďany

30. Interkulturní dny v Drážďanech se konají od 20. září do 11. října 2020. Jste srdecně zváni zúčastnit se slavnostního zahájení v neděli 20. září 2020 v 15 hodin v nové drážďanské radnici a získat tak představu o bohaté kulturní nabídce našeho města.

Více se dozvíte na webových stránkách města.

Stav ke dni 14.7.2020

Nový festivalový termín

22. Dny české a německé kultury (DČNK) budou slavnostně zahájeny 01.10.2020 v Ústí nad Labem a jejich oficiální část skončí 18.10.2020.

Vzhledem k letošním změnám však bude na hlavní festivalovou část navazovat krátký epilog, DČNK budou slavnostně zakončeny koncertem Severočeské filharmonie Teplice a stipendistek Nadace Brücke/Most v neděli 31.10.2020 v Drážďanech.

Stav ke dni 26.05.2020

Téma

»Naši sousedé mezi námi«

Mottem 22. DČNK jsou »Naši sousedé mezi námi«. Chceme poukázat na menšiny s jiným kulturním pozadím žijící v Sasku, případně v České republice. Naši židovští spoluobčané dodnes hrají významnou roli na obou stranách hranice a v minulosti se velkou měrou podíleli na kulturním vývoji obou zemí. Na německé straně připomeneme zde žijící české rodáky, na české straně budou v hlavní roli samozřejmě čeští Němci a také – především v severních Čechách – velká romská menšina. Prostřednictvím nejrůznějších uměleckých žánrů a forem chceme ukázat, jak se kultura těchto menšin a dané většinové společnosti vzájemně ovlivňovaly, ale zároveň si uchovaly svoji autenticitu. Našim cílem je představit životní realitu těchto menšin v minulosti a v současnosti. Právě ve vztahu k židovské a romské menšině se zdá být povědomí o nich ve většinové společnosti stále málo rozšířené.

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí. Festival cílí na širokou veřejnost, což platí i pro zahájení DČNK na české straně ve čtvrtek 1. října 2020 v Ústí nad Labem stejně jako pro závěrečný koncert dne 31. října 2020 v koncertním sále Vysoké školy hudební Drážďany.

 

Pestrost na první pohled

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website