Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

25. Dny české a německé kultury jsou za námi. Od 26.10. do 12.11.2023 jsme nabídli 88 akcí na německé i české straně, které přilákaly více než 5 000 lidí, aby se seznámili s kulturou sousední země. Ještě nikdy jsme neměli tolik vyprodaných/plných akcí jako letos. Tento jubilejní ročník festivalu považujeme za velmi úspěšný. Rádi bychom poděkovali všem našim partnerům, sponzorům a podporovatelům, kteří nám to umožnili. A samozřejmě bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, že se zapojili do poznávání sousední země.

26. ročník DČNK se uskuteční od 24. října do 10. listopadu 2024. 

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Veřejný sál Hraničář, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

Program & téma

Motto letošního festivalového ročníku zní "Švunk". Jeho smyslem je vyslat pozitivní signál v této těžké době četných mezinárodních krizí, dodat sílu a energii k překonání krizí a odvahu na cestu k lepší budoucnosti, abychom se s novým elánem posunuli vpřed. Německé slovo „Schwung“ lze v češtině napsat tak, aby mu rozuměli i Němci. Proto máme v roce 2024 poprvé v historii DČNK shodné motto na německé i české straně: ŠVUNK. Doufáme, že to lidi přiměje k zamyšlení nad tímto neobvyklým slovem a také jim vykouzlí úsměv na tváři, když ho poznají a pochopí. Zvolené motto nebude na každé akci hned rozpoznatelné, ale bude určující při výběru nabídek a všude zanechá svoji stopu. Výběr motta tedy poslouží také k tomu, aby podnítilo diváky k zamyšlení nad těmito stopami v jednotlivých představeních a přispělo tak k bližšímu prozkoumání jejich obsahu.

Novinky

Zahájení festivalu 24.10.2024

ProCache: v401 Render date: 2024-04-19 11:24:37 Page render time: 1.1412s Total w/ProCache: 1.1434s