Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Program & téma

Motto letošního festivalového ročníku zní "Švunk". Jeho smyslem je vyslat pozitivní signál v této těžké době četných mezinárodních krizí, dodat sílu a energii k překonání krizí a odvahu na cestu k lepší budoucnosti, abychom se s novým elánem posunuli vpřed. Německé slovo „Schwung“ lze v češtině napsat tak, aby mu rozuměli i Němci. Proto máme v roce 2024 poprvé v historii DČNK shodné motto na německé i české straně: ŠVUNK. Doufáme, že to lidi přiměje k zamyšlení nad tímto neobvyklým slovem a také jim vykouzlí úsměv na tváři, když ho poznají a pochopí. Zvolené motto nebude na každé akci hned rozpoznatelné, ale bude určující při výběru nabídek a všude zanechá svoji stopu. Výběr motta tedy poslouží také k tomu, aby podnítilo diváky k zamyšlení nad těmito stopami v jednotlivých představeních a přispělo tak k bližšímu prozkoumání jejich obsahu.

Novinky

První akce zveřejněny & předprodej odstartoval
Zahájení festivalu 24.10.2024
Závěrečný koncert 10.11.2024

ProCache: v401 Render date: 2024-07-18 19:54:38 Page render time: 0.2990s Total w/ProCache: 0.3014s