Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

22. Dny české a německé kultury jsou minulostí. Tento ročník byl velmi specifický, samozřejmě zejména v důsledku nejrůznějších nařízení v boji proti pandemii koronaviru. I přesto jsme byli nuceni zrušit jen malou část akcí a pro ty, které nebylo možné provést podle původního plánu, jsme našli náhradní řešení. Ohlasy na náš festival byly veskrze pozitivní a často narážely na omezené kapacity míst konání, které pořadatelům diktovala pandemie.

Srdečně děkujeme všem našim návštěvníkům za přízeň a doufáme, že bylo možné letošní DČNK vychutnat i za těchto nepříznivých okolností. Již nyní se těšíme na příští festivalový ročník, který odstartuje 1. října 2021, a upřímmě doufáme, že ho bude možné realizovat za normálních podmínek.

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

1.11.2020

Meldungen

Dny východoevropského filmu Drážďany POSUNUTY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website