Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

25. Dny české a německé kultury 2023

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

Dny české a německé kultury, zřízené v roce 1999 Nadací Brücke/Most a od roku 2018 pořádané Euroregionem Elbe/Labe chtějí především zpřístupnit a přiblížit českou a německou kulturu obyvatelům sousední země - a tím zvýšit vzájemné porozumění a zlepšit soužití ve společném euroregionu. Chceme přispět k mírovému soužití v Evropě a zmenšit rozdělující efekt sasko-české hranice. I proto jsme velmi vděční, že mohl být festivalový program v uplynulých dvou letech realizován jen s minimálními omezeními - a to samé si samozřejmě přejeme i pro letošní jubilejní 25. ročník. Těšíme se zejména na osobní setkání s Vámi!

25. ročník DČNK se uskuteční od 26. října do 12. listopadu 2023. O novinkách a změnách Vás budeme informovat na tomto místě - nebo nás sledujte na Facebooku

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech, Nadace Brücke/Most a Veřejný sál Hraničář

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí.

Aktuální zprávy & kulturní tipy

Česká filmová středa pokračuje: 3. května promítneme »Pelíšky«
Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech ve finále