Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

24. Dny české a německé kultury 2022

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

Dny české a německé kultury, zřízené v roce 1999 Nadací Brücke/Most a od roku 2018 pořádané Euroregionem Elbe/Labe chtějí především zpřístupnit a přiblížit českou a německou kulturu obyvatelům sousední země - a tím zvýšit vzájemné porozumění a zlepšit soužití ve společném euroregionu. Chceme přispět k mírovému soužití v Evropě a zmenšit rozdělující efekt sasko-české hranice. I proto jsme velmi vděční, že mohl být festivalový program v loňském roce realizován jen s minimálními omezeními - a to samé si samozřejmě přejeme i pro letošní ročník. Těšíme se zejména na osobní setkání s Vámi!

24. ročník DČNK se uskuteční od 29. září do 16. října 2022. O novinkách a změnách Vás budeme informovat na tomto místě - nebo nás sledujte na Facebooku

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

Program & téma

80 akcí v Euroregionu Elbe/Labe

24. ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe nabídne na 80 akcí na německé a české straně. Naším cílem zůstává i nadále zprostředkování kulturních akcí především v regionu, tedy mimo velká centra Drážďany a Ústí nad Labem. 

»Stopy«

Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá festivalovými akcemi.

Dny české a německé kultury 2022 budou hledat a následovat "Stopy". Jedná se o pokračování posledních dvou festivalových témat – "Naši sousedé mezi námi" a "Domov" – z jiného úhlu. Opět bude cílem ukázat a prozkoumat různé vlivy na německou a českou kulturu. Tentokrát se však ptáme: Jaké stopy zanechal kdo a jak v českém a německém kulturním prostoru? Jak jsou tyto stopy viditelné dnes? Zvláštní pozornost chceme věnovat stopám, které zanechala kultura příslušné sousední země. Ale ani další vlivy by neměly zůstat bez povšimnutí. Naším cílem je poukázat na to "neviditelné" mezi námi.

Zdravice

Jiří Fajt - Head of Programme & International Affairs, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Verehrte Damen und Herren, liebe Kunstliebhaber,

der Einladung, ein Grußwort für die diesjährigen Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden zu schreiben, bin ich aus mehreren Gründen gerne gefolgt.

Ich habe mein berufliches und privates Leben zwischen unseren beiden Nachbarländern aufgeteilt und habe meine Entscheidung, den Schwerpunkt meiner Aktivitäten nach 40 Jahren in der Tschechoslowakei bzw. in der Tschechischen Republik nach Deutschland zu verlegen, nie bereut. Seit dem Jahr 2000 bin ich hauptsächlich in Sachsen tätig – mit einer Unterbrechung von 2014 bis 2019 in Prag an der Nationalgalerie. Seit September letzten Jahres bin ich nun bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden für die internationalen Beziehungen und das Programm zuständig. Und wie schon zuvor in Leipzig bin ich auch in Dresden auf eine ungewöhnliche Hilfsbereitschaft, Offenheit und Professionalität meiner neuen Kolleginnen und Kollegen gestoßen.

Hier können Sie weiterlesen

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí.

Záštita

Záštitu nad 24. Dny české a německé kultury převzal ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer a velvyslanec České republiky v Německu J.E. Tomáš Kafka.

Aktuální zprávy & kulturní tipy

22.-24.09.2022 Tschechisches Theater zu Gast in Leipzig
24.09.2022 Konzert des Sächsischen Bergsteigerchores »Kurt Schlosser« & Filmvorführung »Bankgeflüster«
04.09.-31.10.2022 Ausstellung in Wehlen: Jiří Stejskal – Fotozyklus »Böhmisches Niederland«