Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

24. Dny české a německé kultury 2022

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

23. Dny české a německé kultury jsou minulostí. Tento ročník byl velmi specifický, zejména v důsledku nejrůznějších nařízení v boji proti pandemii koronaviru. I přesto jsme byli nuceni zrušit jen malou část akcí a pro ty, které nebylo možné provést podle původního plánu, jsme našli náhradní řešení. Ohlasy na náš festival byly veskrze pozitivní a často narážely na omezené kapacity míst konání, které pořadatelům diktovala pandemie.

Letošní již 24. ročník DČNK se uskuteční od 29. září do 16. října 2022 a podle aktuálního stavu plánování bude mít zhruba 65 akcí na německé a 15 akcí na české straně Euroregionu Elbe/Labe. Budeme Vás na tomto místě informovat - nebo nás sledujte na Facebooku

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

29.3.2022

Program & téma

80 akcí v Euroregionu Elbe/Labe

Pro 24. ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe připravujeme zhruba 65 akcí na německé straně a 15 akcí na české straně. Naším cílem zůstává i nadále zprostředkování kulturních akcí především v regionu, tedy mimo velká centra Drážďany a Ústí nad Labem. 

»Stopy«

Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá festivalovými akcemi.

Dny české a německé kultury 2022 budou hledat a následovat "Stopy". Jedná se o pokračování posledních dvou festivalových témat – "Naši sousedé mezi námi" a "Domov" – z jiného úhlu. Opět bude cílem ukázat a prozkoumat různé vlivy na německou a českou kulturu. Tentokrát se však ptáme: Jaké stopy zanechal kdo a jak v českém a německém kulturním prostoru? Jak jsou tyto stopy viditelné dnes? Zvláštní pozornost chceme věnovat stopám, které zanechala kultura příslušné sousední země. Ale ani další vlivy by neměly zůstat bez povšimnutí. Naším cílem je poukázat na to "neviditelné" mezi námi.

29.3.2022

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí.

 

Aktuální zprávy & kulturní tipy

01.-02.07.2022 Tschechische Nächte in Schmochtitz
02.06.2022 Divadelní představení "Německý sen" v Chemnitz
12.-21.05.2022 Mezinárodní festival ELBE DOCK v Ústí nad Labem a Drážďanech