Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a v Euroregionu Elbe/Labe

Termín

 

 

 

 

Vezměte prosím na vědomí nový festivalový termín!

22. Dny české a německé kultury (DČNK) budou slavnostně zahájeny 01.10.2020 v Ústí nad Labem a jejich oficiální část skončí 18.10.2020.

Vzhledem k letošním změnám však bude na hlavní festivalovou část navazovat krátký epilog, DČNK budou slavnostně zakončeny koncertem Severočeské filharmonie Teplice a stipendistů Nadace Brücke/Most v neděli 31.10.2020 v Drážďanech.

Stav ke dni 26.05.2020

Téma

"Naši sousedé mezi námi"

Mottem 22. DČNK jsou „Naši sousedé mezi námi“. Chceme poukázat na menšiny s jiným kulturním pozadím žijící v Sasku, případně v České republice. Naši židovští spoluobčané dodnes hrají významnou roli na obou stranách hranice a v minulosti se velkou měrou podíleli na kulturním vývoji obou zemí. Na německé straně připomeneme zde žijící české rodáky, na české straně budou v hlavní roli samozřejmě čeští Němci a také – především v severních Čechách – velká romská menšina. Prostřednictvím nejrůznějších uměleckých žánrů a forem chceme ukázat, jak se kultura těchto menšin a dané většinové společnosti vzájemně ovlivňovaly, ale zároveň si uchovaly svoji autenticitu. Našim cílem je představit životní realitu těchto menšin v minulosti a v současnosti. Právě ve vztahu k židovské a romské menšině se zdá být povědomí o nich ve většinové společnosti stále málo rozšířené.

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí. Festival cílí na širokou veřejnost, což platí i pro zahájení DČNK na české straně ve čtvrtek 1. října 2020 v Ústí nad Labem stejně jako pro závěrečný koncert dne 31. října 2020 v koncertním sále Vysoké školy hudební Drážďany.

 

Pestrost na první pohled

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website