Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a v Euroregionu Elbe/Labe

Termín

Vezměte prosím na vědomí nový festivalový termín!

22. Dny české a německé kultury (DČNK) budou slavnostně zahájeny 01.10.2020 (v Ústí nad Labem) a skončí 18.10.2020.

Téma

"Naši sousedé mezi námi"

Podrobnosti připravujeme.

Rozmanitost, setkávání a výměna

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura a našemu publiku nabízíme pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí. Festival cílí na širokou veřejnost, což platí i pro zahájení DČNK na české straně ve čtvrtek 1. října 2020 v Ústí nad Labem stejně jako pro závěrečný koncert v Drážďanech v polovině října 2020 (termín a místo budou upřesněny později)

Pestrost na první pohled

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website