Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Fotogalerie 2020

Festivalové akce 22. ročníku DČNK jsou minulostí, zůstaly nám zážitky - a fotografie, o které se s Vámi chceme podělit a které dokládají pestrost našeho programu.

Za obsáhlou fotodokumentaci na německé straně děkujeme Peteru R. Fischerovi, autorem fotografií na české straně je Jiří Preclík z Muzea města Ústí nad Labem.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-19 16:41:52 Page render time: 4.2195s Total w/ProCache: 4.2225s