Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Program & témata

84 akcí v Euroregionu Elbe/Labe

23. ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe čítá celkem 68 akcí na německé straně a 16 akcí na české straně. Naším cílem zůstává i nadále zprostředkování kulturních akcí především v regionu, tedy mimo velká centra Drážďany a Ústí nad Labem. 

»Domov«

Mottem 23. DČNK je »Domov«. Identifikace obyvatelstva se svým regionem hraje velkou roli na celém území Euroregionu Elbe/Labe, a to jak na české, tak i na německé straně hranice. To má souvislost s individuálním pocitem a pochopením domova, se zařazením jak prostorovým, tak obrazným, např. v politickém, historickém, společenském nebo uměleckém kontextu. Toto zařazení určuje identitu lidí, jeho nepřítomnost nebo ztráta jsou obvykle vnímány jako velká nejistota.

Téma domova je v sasko-českém pohraničí obzvláště výbušné kvůli vyhnání německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce. Několik milionů lidí muselo opustit své domovy a často se tímto tématem zabývat po generace až dodnes. Na druhou stranu se lidé přestěhovali do vylidněných oblastí, ke kterým obvykle neměli žádný vztah a kde jen velmi pozvolna získávali pocit domova. Následky toho pociťujeme i dnes v mnoha ohledech.

Záštita

Záštitu nad 23. Dny české a německé kultury převzal ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J.E. Tomáš Kafka (který se na festivalu zároveň představí jako umělec) a ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek.

Zdravice hlavních pořadatelů & partnerů

Milí příznivci kultury a přeshraničních setkávání,

po všech výzvách, které před nás pandemie koronaviru postavila, nyní opět hledíme s nadějí do budoucnosti. Plni elánu a optimismu jsme se v uplynulých měsících intenzivně věnovali přípravě DČNK v obvyklé pestrosti a kvalitě. Nyní doufáme, že pandemická situace na podzim dovolí i jejich realizaci a že Vám budeme moci představit kompletní festivalový program. Především se však těšíme na osobní setkání s Vámi. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, uděláme vše proto, abychom Vám mohli nabídnout co možná nejvíce akcí v digitálním formátu. Předem děkujeme za pochopení a podporu. 

Vaši pořadatelé 

Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Landeshauptstadt Dresden, Generální konzulát České republiky v Drážďanech a Nadace Brücke/Most

Liebe Festival- und Kulturfreundinnen und Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher,

eine entbehrungsreiche Zeit liegt hinter uns, eine hoffnungsvolle Zeit vor uns. Wir haben in all den Monaten der Corona-Pandemie trotz zahlreicher Herausforderungen niemals unseren Optimismus verloren. Umso mehr können wir uns – bei aller Vorsicht – auf ein grenzüberschreitendes Miteinander freuen, uns einlassen auf unsere Zusammengehörigkeit.

Die Tschechisch-Deutschen-Kulturtage (TDKT) bieten nun seit mehr als 20 Jahren ein gemeinsames Erlebnis und verbinden Tschechien und Sachsen auf eine ganz besondere und kunstvolle Weise. Sie geben Raum für Begegnungen und Zusammenarbeit über Grenzen hinaus, nähren gegenseitiges Verständnis für Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Als Begleiterin unserer Verbundenheit senden sie ein klares Signal: Wir kommen uns näher. Und gerade in dieser Zeit lernen wir die Nähe auf eine Weise schätzen, die beinahe einzigartig erscheint – denn alles sehnt sich nach analoger Kultur und dem gemeinsamen Erleben.

Die 23. TDKT beschäftigen sich mit einem hochemotionalen und vielschichtigen Thema – der Heimat. Gerade in den Grenzregionen spielt die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Region eine tragende Rolle. Dies umfasst weit mehr als räumliche Aspekte, geprägt von den hiesigen historischen Entwicklungen.

Heimat ist wie ein kollektives Bewusstsein und doch gleichzeitig die fundamentale Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Sie prägt ein ganzes Menschenleben und wirkt über Generationen nach. Die intensive Emotionalität, die sich damit verbindet, findet Ihren Ausdruck auch auf besonders eindrucksvolle Weise in der künstlerischen und kulturellen Auseinandersetzung. Manchmal nachdrücklich und eindringlich, manchmal mehr wie ein leises nostalgisches Echo. Und in all ihren Formen ist sie eine Bereicherung.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und bedanken uns herzlich bei allen Initiatoren und Unterstützern, Gestaltern und natürlich Besucherinnen und Besuchern der TDKT 2021!

 

Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen                                                           

Barbara Klepsch, Staatsministerin für Kultur und Tourismus

ProCache: v401 Render date: 2024-05-26 12:14:03 Page render time: 0.4646s Total w/ProCache: 0.4755s