Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

O festivalu

Historie: 1999-2006-2018-2023

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most. Cílem bylo přiblížit českou kulturu německému publiku a přispět k porozumění mezi oběma národy prostřednictvím akcí v Drážďanech a okolí. V roce 2006 byl festival ve spolupráci s Collegiem Bohemicum v Ústí nad Labem rozšířen na českou stranu, kde se zaměřil na prezentaci německé kultury. V této souvislosti došlo ke změně názvu na Dny české a německé kultury.

Postupem času se festival vyvinul v největší prezentaci české kultury v zahraničí (měřeno počtem akcí). V roce 2018 Nadace Brücke/Most bohužel oznámila, že již dále nemůže z finančních důvodů pokračovat v pořádání Dnů kultury. Proto se Euroregion Elbe/Labe rozhodl, že převezme hlavní zodpovědnost za jejich organizaci. 

Dalšími hlavními organizátory festivalu je Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech (do roku 2010 České centrum Drážďany). Ruku v ruce s dlouholetými partnery a spolubojovníky chceme síť pořadatelů i nadále rozšiřovat.

Od roku 2023 je hlavním pořadatelem festivalových akcí na české straně Veřejný sál Hraničář (Ústí nad Labem).

Kdo jsme?

Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe jsou sociokulturním festivalem, jehož cílem je zprostředkovat obyvatelům na obou stranách sasko-české hranice aktuální kulturní dění a další dílčí aspekty sousední země, a tím přispět k pochopení a propojení napříč hranicemi. Pro dosažení těchto cílů je využívána pestrá škála žánrů a formátů, které cílí na nejrůznější zájmové skupiny. Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá všemi festivalovými akcemi.

K výše deklarovanému cíli patří i snaha o to, aby se návštěvníci našich akcí dozvěděli něco nového o jejich sousední zemi, ať už z uměleckého nebo jiného pohledu. Chceme oslovit jednak ty, kteří dosud věděli o svých sousedech jen velmi málo, ale zároveň chceme nabídnout i „náročnější“ akce pro osoby s hlubšími znalostmi České republiky, případně Německa. Dlouhodobým cílem naší práce – ať už v rámci festivalu nebo i mimo něj – je propojení relevantních aktérů v regionu napříč hranicemi. Tímto způsobem chceme udržitelně přispět k užší spolupráci a propojování obou stran.

ProCache: v401 Render date: 2024-02-26 18:40:59 Page render time: 0.5991s Total w/ProCache: 0.6013s