Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

O festivalu

Historie: 1999-2006-2018

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most, která byla 19 let hlavním organizátorem festivalu. Ten se postupně stal největší přehlídkou české kultury v zahraničí. V roce 2006 byla v jeho rámci zahájena i prezentace německé kultury v severních Čechách. Jelikož Nadace Brücke/Most nemohla z finačních důvodů DČNK nadále organizovat, rozhodla se německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně s Collegiem Bohemicem převzít od ledna 2018 pořadatelství a organizaci festivalu.

Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

Na české straně se koná festival od roku 2017 pod taktovkou Collegia Bohemica v Ústí nad Labem, v roce 2023 rozšiřuje řady pořadatelů Veřejný sál Hraničář.

Kdo jsme?

Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe jsou sociokulturním festivalem, jehož cílem je zprostředkovat obyvatelům na obou stranách sasko-české hranice aktuální kulturní dění a další dílčí aspekty sousední země, a tím přispět k pochopení a propojení napříč hranicemi. Pro dosažení těchto cílů je využívána pestrá škála žánrů a formátů, které cílí na nejrůznější zájmové skupiny. Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá všemi festivalovými akcemi.

K výše deklarovanému cíli patří i snaha o to, aby se návštěvníci našich akcí dozvěděli něco nového o jejich sousední zemi, ať už z uměleckého nebo jiného pohledu. Chceme oslovit jednak ty, kteří dosud věděli o svých sousedech jen velmi málo, ale zároveň chceme nabídnout i „náročnější“ akce pro osoby s hlubšími znalostmi České republiky, případně Německa. Dlouhodobým cílem naší práce – ať už v rámci festivalu nebo i mimo něj – je propojení relevantních aktérů v regionu napříč hranicemi. Tímto způsobem chceme udržitelně přispět k užší spolupráci a propojování obou stran.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-25 11:57:47 Page render time: 0.2863s Total w/ProCache: 0.2879s