Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

O festivalu

1999-2006-2018

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most, která byla 19 let hlavním organizátorem festivalu. Ten se postupně stal největší přehlídkou české kultury v zahraničí. V roce 2006 byla v jeho rámci zahájena i prezentace německé kultury v severních Čechách. Jelikož Nadace Brücke/Most nemohla z finačních důvodů DČNK nadále organizovat, rozhodla se německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně s Collegiem Bohemicem převzít od ledna 2018 pořadatelství a organizaci festivalu.

Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

Na české straně se koná festival od roku 2017 pod taktovkou Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.