Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Förderer

 • Svobodný stát Sasko

  Dny české a německé kultury jsou od roku 2021 spolufinancovány z daní na základě rozpočtu schváleného Saským zemským sněmem.

  Příjemcem dotace je Komunální společenství Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.

 • Česko-německý fond budoucnosti

  Česko-německý fond budoucnosti podporuje Dny české (a německé) kultury od jejich založení v roce 1999. Oceňován je především dlouhodobý přínos festivalu k prohlubování kulturní výměny mezi Českou republikou a Německem.

  Příjemcem dotace je od roku 2018 Komunální společenství Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. 

 • Ministerstvo kultury České republiky

  Ministerstvo kultury České republiky podporuje prezentaci českého umění a kultury v zahraničí. Příjemcem dotace je Veřejný sál Hraničář.

  Český ministr kultury uděluje festivalu již tradičně záštitu.

 • Goethe Institut Prag

  Goethe-Institut Česko podporuje v rámci Dnů české a německé kultury prezentaci německé kultury v české části Euroregionu Elbe/Labe a společné německo-české kulturní projekty.

  Příjemcem dotace je Collegium Bohemicum, o.p.s.

 • Státní fond kultury

ProCache: v401 Render date: 2024-04-17 13:56:51 Page render time: 0.3910s Total w/ProCache: 0.3929s