Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž a krátký film

„Schalekovi – středoevropská rodina“

25.10.2018   •   17:00 hodin    •    Muzeum města Ústí nad Labem

Pět biografií vypráví sto let historie

V Muzeu města Ústí nad Labem bude v rámci festivalu na dva týdny instalována putovní výstava k německo-česko-židovské rodině Schalekových. Pět biografií navštěvníkům přiblíží pět osudů v kontextu událostí moderních dějin 20. století. Robert Schalek, Alice Schalek, Malva Schalek, Lisa Fittko a Fritz Schalek jsou jména úzce spjatá s židovským životem v Praze a Vídni na přelomu století, s první světovou válkou a rolí žen či s postavením Němců v bývalém Československu před odsunem i po něm.

Součástí výstavy, která se koná za laskavé podpory Německého kulturní fóra střední a východní Evropy, je i sedmiminutový film.

Vstupenky a ceny

Vstupné: v rámci vernisáže zdarma | další dny 50 Kč / 30 Kč (snížené)
Předprodej: na pokladně muzea | (od 9 do 18 hodin, mimo pondělí)

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Muzeum města Ústí nad Labem

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.