Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Výstava fotografií

Jiří Stejskal – cyklus fotografií »České Nizozemí«

30.09.2022   •   11:00 hodin    •    Radfahrerkirche, Stadt Wehlen

Krajina spojená s historií

České Nizozemí je zapomenuté pojmenování nejsevernější části České republiky, dnes nazývané Šluknovský výběžek. Je součástí bývalých Sudet po staletí osídlovaných německými obyvateli. Již ke konci 18. století patřila tato oblast k nejlidnatějším v Českém království a po roce 1848 dosáhla největšího rozvoje. Snaha těchto obyvatel o společenský blahobyt a průmyslový rozvoj svého území, snad i v důsledku jakési geografické odloučenosti, dodnes udivuje. Po roce 1945 a v období socialistického budování nastal vrchol devastace – temného momentu naší historie, který se natrvalo vtiskl do této kdysi výjimečné části české země. Ruiny mnohých jsou dodnes k vidění v každé obci. Nejen těch průmyslových, ale i objektů sakrálních, domů, opuštěných hřbitovů, pomníků. Od roku 1990 jen s obtížemi je snahou navrátit některým duchovním místům v této krajině původní podobu. Na mnohé však již nelze navázat, a tak paměť této krajiny se vytrácí do prázdna. Výstava představuje část z dosud neukončeného cyklu fotografií Jiřího Stejskala, který hledá stopy historie a živoucích míst v krajině.

Vernisáž: 4.9.2022 v 15:30

Trvání výstavy: 4.9.-31.10.2022

Vstupenky a ceny

Volný vstup

Adresa

Radfahrerkirche
Markt 7
01829 Stadt Wehlen

accessible bariérový přístup

  • Verkehrsverbund Oberelbe

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-02-26 18:50:01 Page render time: 0.7574s Total w/ProCache: 0.7604s