Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž výstavy

Inspirace Kuks. Fotografie a kresby Matthiase Jackische 

30.09.2022   •   20:00 hodin    •    Galerie nEUROPA, Dresden

"Baroko chce tento spor proti svobodě formy," napsal kdysi umělecký kritik Wilhelm Hausenstein, jehož úvahy o podstatě baroka vztáhl sochař Matthias Jackisch k sochám Matyáše Bernharda Brauna. Braun, který se narodil v Tyrolsku, vytvořil v letech 1713-1720 ve východočeském Kuksu své opus magnum s četnými skupinami postav a sochařským parkem v lese a stal se tak jedním z nejvýznamnějších sochařů českého baroka.

O tři století později se Braunovým dílem inspiroval Matthias Jackisch, rodák z Horní Lužice. Jackisch, který se nevyhýbá "svobodě formy", přebírá ve svých kresbách barokní rozmáchlost Braunových soch a v souhře s fotografiemi pořízenými v Kuksu vede se svým kolegou dialog napříč staletími i národními hranicemi.

 

Akci pořádá spolek Kultur Aktiv v rámci festivalu Pragomania. S laskavou podporou Euroregionu Elbe/Labe.

Vstupenky a ceny

Volný vstup

Adresa

Galerie nEUROPA
Bautzner Str. 49
01099 Dresden

accessible bariérový přístup

  • Pragomania
  • Kultur Aktiv

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2023-11-29 02:43:16 Page render time: 1.2977s Total w/ProCache: 1.2997s