Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Závěrečný koncert

The Boom: „Beatles Revival“

17.10.2020   •   19:00 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Tato akce je bohužel zrušena, prosíme o pochopení.

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Veřejný sál Hraničář

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.