Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Party

Czech Love Train

02.10.2020   •   22:00 hodin    •    Groovestation, Dresden

Tato akce je bohužel bez náhrady zrušena. Prosíme o pochopení.

23.09.2020

Groovestation
Katharinenstraße 11-13
01099 Dresden

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.