Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž a výstava

Proměna Berlína

26.10.2019   •   17:30 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Vernisáž a rozhovor s fotografem Daniel Biskup

Daniel Biskup, jeden z nejvýznamnějších současných německých fotoreportérů, doprovázel s kamerou v ruce i německé a evropské události roku 1989. Pro Kulturní dny vybral své snímky Berlína z doby pádu Berlínské zdi a krátce po ní. Tyto působivé fotografie, které ukazují nejen Berlín coby proměňující se místo, nýbrž i běžný život jeho obyvatel, budou v České republice představeny vůbec poprvé. U příležitosti zahájení Kulturních dnů na české straně nejen že Daniel Biskup návštěvníky svou výstavou provede, nýbrž podá i velice osobní svědectví o tom, co zažil a jak Německo a Evropu v roce 1989 vnímal.

 

Výstava bude k vidění až do 11. listopadu.

Vstupenky a ceny

Vstupné: zdarma

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Veřejný sál Hraničář

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.