Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Přednáška a promítání fotografií

„Německo, jak ho neznáte“

30.10.2018   •   18:00 hodin    •    Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec

Robert Schiller o zajímavostech země našich sousedů

Robert Schiller je učitel, který vyrůstal v Německu, ale bydlí a pracuje v Liberci. Ve své přednášce se zaměří na zajímavosti země našich sousedů. Vtipně a s nadhledem bude vyprávět o německé literatuře a umění, kultuře a sportu, ale představí také jazyková specifika i speciality německé kuchyně. Přednášku doplní promítání fotografií a video.

Vstupenky a ceny

Vstupné: zdarma

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
46001 Liberec

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.