Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Förderer

 • Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

  Kulturní nadace Svobodného státu Sasko finančně podporuje Dny české a německé kultury. Příjemcem dotace je Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbe/Osterzgebirge e.V.

  Toto opatření je spolufinancováno z daní na základě rozpočtu, který schválili poslanci Saského zemského sněmu.

  Saský ministerský předseda Michael Kretschmer převzal záštitu nad 20. festivalovým ročníkem.

 • Česko-německý fond budoucnosti

  Česko-německý fond budoucnosti podporuje Dny české (a německé) kultury od jejich založení v roce 1999. Oceňován je především dlouhodobý přínos festivalu k prohlubování kulturní výměny mezi Českou republikou a Německem.

  Příjemcem dotace je od roku 2018 Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbe/Osterzgebirge e.V. 

 • Ministerstvo kultury České republiky

  Ministerstvo kultury České republiky podporuje prezentaci českého umění a kultury v zahraničí. Příjemcem dotace je Collegium Bohemicum o.p.s.

  Český ministr kultury uděluje festivalu již tradičně záštitu: nejinak tomu bylo i v roce 2018 u Antonína Staňka.

 • Goethe Institut Prag

  Goethe Institut Česko podporuje v rámci Dnů české a německé kultury prezentaci německé kultury v české části Euroregionu Elbe/Labe a společné německo-české kulturní projekty. Příjemcem dotace je Collegium Bohemicum, o. p. s.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website