Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Online-rozhovor

»České předsednictví v Radě EU a aktuální výzvy pro dnešní Evropu«

05.10.2022   •   19:00 hodin    •    online

Série rozhovorů: Debatovat odvážně - Couragiert debattiert: Sousedské rozhovory (živý přenos)  

Česká republika převzala 1. července 2022 od Francie předsednictví v Radě EU. Po několika měsících války na Ukrajině čelí Evropská unie jedné z největších výzev. Jaké priority si Česká republika během svého předsednictví stanoví? Jakou roli bude EU v budoucnu hrát na mezinárodní scéně? Jak by měla vypadat společná zahraniční a obranná politika? Tato a další témata budou diskutována dvojjazyčně s pozvanými odborníky.

Formát bude probíhat v němčině a češtině a bude simultánně překládán.

Sousedské rozhovory jsou společným projektem Aktion Zivilcourage e.V. a Euroregionu Elbe/Labe ve spolupráci s VHS Drážďany.

Adresa

online

  • Volkshochschule Dresden

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-06-20 16:35:28 Page render time: 0.3184s Total w/ProCache: 0.3436s