Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Přednáška a rozhovor

»České nebe je v pekle«

04.10.2022   •   19:00 hodin    •    SLUB, Dresden

Srovnání pohádek Boženy Němcové a bratří Grimmů.   

V Německu je spisovatelka Božena Němcová (1820 - 1862) spojována především se známou vánoční pohádkou "Tři oříšky pro Popelku", natočenou v koprodukci s východoněmeckou filmovou společností DEFA . V České republice je však důležitou identifikační postavou a klasikem pohádkové literatury, který má pro Čechy podobný význam jako bratři Grimmové pro Němce. O čem vyprávějí pohádky Boženy Němcové? Jaké jsou podobnosti či rozdíly mezi pohádkami uvedených autorů? A jaký význam mělo psaní pohádek pro vznik moderních evropských států? O tom bude referovat literární vědec Lubomír Sůva, který se těmto tématům věnuje ve své nejnovější studii.

Ve spolupráci se Saskou zemskou a univerzitní knihovnou (SLUB) Drážďany.

Vstupenky a ceny

Vstup volný

Rezervace

Adresa

SLUB
Zellescher Weg 18
01069 Dresden

accessible bezbariérový přístup

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 04:28:35 Page render time: 0.8565s Total w/ProCache: 0.8583s