Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Čtení

Otfried Preußler: »Čarodějův učeň« & »Útěk do Egypta«

07.10.2021   •   18:30 hodin    •    Galerie Gotické dvojče, Litoměřice

Upozornění: Všechny akce v rámci 23. Dnů české a německé kultury 2021 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19. Přihlášení nutné!

V podání herců litoměřického souboru Vanabí zazní ukázky z díla známého německého spisovatele, libereckého rodáka Otfrieda Preußlera.

Inspiraci pro svou literární tvorbu čerpal Preußler především z lidových vyprávění a pověstí. Podle jím převyprávěné lužickosrbské legendy Krabat vznikl v roce 1977 animovaný film režiséra Karla Zemana Čarodějův učeň. Na strastiplné cestě z Betléma do Egypta přes Království české doprovází betlémské uprchlíky sám archanděl Gabriel, který na sebe vzal podobu osla. Při putování vesničkami česko-německého pohraničí znovu ožívají obyčeje a svět c. k. mocnářství. 

*

„Jsem poměrně jednoduchý vypravěč, který má z dobrých důvodů zvláštní přednost vyprávění svých příběhů dětem. Mimochodem, i dospělým dětem. A proč jim své příběhy vyprávím tak, jak jim je říkám?

Protože mě baví nejen zapojit do hry vlastní fantazii; ale protože je pro mě důležité aktivovat představivost mých čtenářů a posluchačů pomocí takových příběhů, povzbudit je, aby používaly svou představivost, aby je v ní procvičovaly.“ (Zdroj: Wikipedia)

*

Projekt HUCKEPACK je financován z prostředků Evropské unie.

Vstupenky a ceny

Vstup: volný

Rezervace

Adresa

Galerie Gotické dvojče
Jezuitská 241/12a
41201 Litoměřice

accessible bariérový přístup

Další akce ve stejný den

17:30
Ústí nad Labem

»Krajina ve stínu«

19:00
Dresden

»Blízký vzdálený domov«

20:15
Dresden

»Bourák«

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-19 00:30:45 Page render time: 0.3437s Total w/ProCache: 0.3454s