Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž výstavy

„Nejsme tu sami – příběhy našich menšin“

19.10.2020   •   17:00 hodin    •    Mírové náměstí, Ústí nad Labem

Výstava zaměřená na menšiny v České republice

Mobilní výstava představuje svědectví na fotografiích a v jedinečných příbězích dvanácti zástupců různých národnostních a jiných menšin, kteří odjakživa žili v České republice nebo si zde našli nový domov. Návštěvníkům tak výstava nabízí možnost nahlédnout do žité reality těchto skupin obyvatelstva. Česká republika se prezentuje jako místo v srdci Evropy, kde se vždy setkávaly různé kultury a náboženství a kde již od nepaměti žili společně lidé různých národností a etnických skupin.

*

Trvání výstavy: 20.10.-25.10.2020

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie.

*

Upozornění: Všechny akce v rámci 22. Dnů české a německé kultury 2020 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19.

Vstupenky a ceny

Volný vstup

Mírové náměstí
Mírové náměstí
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Weitere Veranstaltungen im Genre Společnost

Weitere Veranstaltungen im Genre Umění

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.