Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Komorní koncert

Písně a balady na německé texty

11.10.2020   •   18:30 hodin    •    Muzeum města Ústí nad Labem

Přihlášení/rezervace nutné.

Vaše zdraví je pro nás důležité, proto Vás žádáme o dodržování následujících pravidel: nošení roušky ve všech vnitřních prostorách a dostatečný odstup (1,5m).

Irena Troupová (soprán), Petra Matějová (kladívkový klavír)

Václav Jan Tomášek (1774–1850), jehož výročí si letos připomínáme, patřil k hudebním veličinám Prahy první poloviny 19. století. Ve své písňové tvorbě mnohokrát sáhl po verších svého přítele J. W. von Goetheho či F. Schillera. V podání renomované sopranistky Ireny Troupové a Petry Matějové zazní jeho málo uváděná balada Lenora na text G. A. Bürgera. Wenzel Heinrich Veit z Litoměřic patřil k německy hovořícím českým skladatelům, „v civilu“ však byl úředníkem. Petra Matějová rozezní kladívkový klavír – dobový instrument, který dokonale evokuje dobu a odpovídá raně romantickému charakteru hudby.

*

Upozornění: Všechny akce v rámci 22. Dnů české a německé kultury 2020 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19.

Vstupenky a ceny

Vstupné dobrovolné

Rezervace míst na info@collegiumbohemicum.cz

Adresa

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-17 02:31:52 Page render time: 0.9217s Total w/ProCache: 0.9248s