Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Krátké filmy

»FEINKOŠT«

11.10.2020   •   20:00 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Vaše zdraví je pro nás důležité, proto Vás žádáme o dodržování následujících pravidel: nošení roušky ve všech vnitřních prostorách a dostatečný odstup (1,5m).

Česko-německé turné krátkých filmů 2020

Již více než 10 let se české a německé krátké filmy vydávají na společné turné. To se v roce 2020 poprvé uskuteční ve spolupráci AG Kurzfilm a festivalu ELBEDOCK. Díky tomu se program zaměří na krátké dokumentární filmy. Nechte se překvapit nejnovějšími filmovými objevy!

S laskavou podporou German Films a Česko-německého fondu budoucnosti.

*

Program:

Wer will sich mit mir drehn/ Kdo se se mnou zatočí
CZ 2019, Adela Křižovenská, 7 min, animovaný dokument
Sametová revoluce u nás změnila hodně věcí, ale jako by se tématu ústavní péče úplně vyhnula. Ohrožené děti touží po láskyplném zázemí, to jim ani přes nejlepší úmysly „tety“ z ústavů nedokážou zajistit.

eadem cutis: dieselbe haut
D 2019, Nina Hopf, 5 min, animovaný dokument
Experimentální animovaný dokument otevírá téma identity, genderu a spokojenosti s vlastním tělem. John, bratr-dvojče režisérky, nahlíží do svého nitra a chce být vnímán jako člověk, kterým je teď – ne tím, kým byl. Aby snímek vytvořila, použila autorka přes 500 otisků svých i svého bratra.

Lücken/ Mezery
CZ 2019, Nora Štrbová, 8 min, animovaný dokument
Co když nám úplně selže centrum krátkodobé paměti? Ztráta orientace v prostoru i zapomenutí toho, co se stalo před chvilkou, se stává součástí každého dne. Nikdy ale neplatilo víc, že svůj život máme prožívat v přítomnosti, každý jeho okamžik.

Apparatgeist
CZ 2019, Marie-Magdalena Kochová, 11 min, experimentální dokumentární film
Mobilní telefon se stal naší prodlouženou rukou, závislostí, ale i oknem do duše. Nedílná součást každodenního života, která nám ho dokáže vylepšit jedním kliknutím, filtrem nebo lajkem. Co všechno díky němu sdílíme s okolním světem, jaké hranice si nastavujeme a jak mobil ovládá náš den? A prožíváme svůj život ještě vůbec?

Die Navigatour/ Navigatúra
D 2019, Carsten Knoop, Dorit Kiesewetter, 3 min, fake-dokument
„Přepočítávám… Po sto padesáti metrech zabočte doprava.“ Abychom se dostali vzniku GPS na kloub, je třeba jít daleko do historie. Carl Friedrich Gauss je jeden z nejznámějších matematiků a fyziků v dějinách lidstva. Bez jeho výzkumu by současná moderní GPS navigace neexistovala. Ale nejsme díky naší pohodlnosti paradoxně víc a víc ztracení?

Täglicher Mist/ Hnůj vezdejší
CZ 2019, Nikola Krutilová, 24 min, dokumentární film
Jaká je současná podoba zemědělství a posunula se během let vůbec někam? Mozaika záběrů ukazuje obrazy zpracování potravin jako krmiva pro hospodářská zvířata, která se potulují mezi vraky aut a zchátralými staveními. Syrovost jednoho dne.

Brand/ Požár
D 2019, Alexander Lahl, Jan Koester, 5 min, animovaný dokument
Když se starosta vesnice rozhodne přijmout několik desítek uprchlíků, on i jeho rodina jsou zaplaveni vlnou nenávistí a zloby.

Schichteln/ Směny
D 2020, Verena Wagner, 21 min, dokumentární film
Observační dokument z německé sklárny poblíž českých hranic. Každodenní realita se filmovým zpracováním blíží básni svalů, rozžhavených pecí a tekoucího skla, ke které se s rozdělením přidává ptačí zpěv.

*

Upozornění: Všechny akce v rámci 22. Dnů české a německé kultury 2020 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 60 Kč

Adresa

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bezbariérový přístup

  • German Films
  • AG Kurzfilm

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-19 01:39:25 Page render time: 0.5336s Total w/ProCache: 0.5353s