Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Koncert

»Klavírní recitál Kateřiny Potocké«

16.10.2022   •   17:00 hodin    •    Schloss Klippenstein, Radeberg

Po vytištění programového sešitu došlo ke změně v obsazení i v programu. Prosíme o pochopení.

Haydn – Mendelssohn-Bartholdy – Martinů – Debussy – Prokofjev

Mladá talentovaná pianistka Kateřina Potocká, studentka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně získala již během studia řadu významných ocenění na renomovaných národních i mezinárodních soutěžích - naposledy v roce 2021 v Itálii, kde obsadila dvakrát první místo v klavírních soutěžích Val Tidone, Citta di Barletta a Lams Matera Award. V České republice pravidelně hraje komorní koncerty a od roku 2019 vyučuje na Pardubické konzervatoři. 

Ke slyšení budou Sonáty pro sólový klavír Josefa Haydna a Sergeje Prokofjeva a také Variations sérieuses op. 54 Felixe Mendelssohn-Bartholdyho. Dále zazní kompozice »Pour le piano« Claudea Debussyho a »Tři české tance« Bohuslava Martinů.

Akci podporuje dopravní svaz VVO.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 12 / 10 EUR

Koupit vstupenky

Schloss Klippenstein
Schloßstraße 6
01454 Radeberg

accessible bariérový přístup

  • Verkehrsverbund Oberelbe

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.