Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Literatura

»Současné německojazyčné drama a vznik jeho antologie v Ústí nad Labem«

08.10.2021   •   17:00 hodin    •    Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem

Upozornění: Všechny akce v rámci 23. Dnů české a německé kultury 2021 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19. Přihlášení nutné!

V roce 2020 vyšla dvojjazyčná antologie obsahující texty devíti her současných německých a rakouských autorů nominovaná do soutěže "Nejkrásnější české knihy roku 2020", kde se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura. Tuto soutěž každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

O tom, jak tyto překlady her z němčiny do češtiny v seminářích studujících ústecké germanistiky pod vedením jejich vyučujících vznikaly, si budeme povídat s doc. Janou Hrdličkovu a dr. Veronikou Jičínskou společně se studentkami a studenty katedry germanistiky. Pozván je i Achab Haidler z Činoherního studia. Nahlédneme zároveň i do procesu divadelní proměny, kterou texty poté procházely pod rukama studujících dramaturgie a režie JAMU a DAMU, než se ocitly pod jeho vedením v podobě velmi úspěšných scénických čtení na půdě podkrovního "obejváku" Činoherního studia v Ústí nad Labem.

Moderuje doc. Renata Cornejo (UJEP).

Vstupenky a ceny

Vstup: volný

Rezervace

Adresa

Severočeská vědecká knihovna
Winstona Churchilla 1974/3
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2023-09-25 12:12:07 Page render time: 0.5980s Total w/ProCache: 0.5998s