Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dvojjazyčná divadelní inscenace

„Fuga 89“

10.11.2019   •   19:00 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

S herci z Drážďan a severních Čech

›Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí‹? Inscenace na základě rozhovorů s pamětníky, sdílejícími zkušenost s životem před a po roce 1989, sleduje různé podoby převratu, jež způsobil revoluční rok v jednotlivých biografiích na obou stranách česko-německé hranice. Dvojjazyčné představení je opatřeno titulky vždy v opačném jazyce a vystupují v něm herci z Drážďan a severních Čech (Umělecké vedení: Veronika Kyrianová, Richard Němec, Matthias Spaniel).

Akce vznikla ve spolupráci Centra pro střední Evropu Technické univerzity v Drážďanech, Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem a DIE BÜHNE – divadlo drážďanské TU. Podpořeno z prostředků EU.

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.