Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Sasko-česká konference

»Naši sousedé mezi námi«

07.10.2020   •   10:00 hodin    •    Gedenkstätte Bautzner Straße, Dresden

Vezměte prosím na vědomí změnu místa konání: oproti údaji v programovém sešitě se akce koná v památníku Bautzner Strasse (Gedenkstätte Bautzner Straße).

Přihlášení/rezervace nutné: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/fachtag2020

Vaše zdraví je pro nás důležité, proto Vás žádáme o dodržování následujících pravidel: nošení roušky ve všech vnitřních prostorách a dostatečný odstup (1,5m).

Jak lze podpořit vícejazyčnou výchovu ve školkách?

Česko-saský příhraniční region nabízí mnoho možností, jak se děti mohou již odmalička seznamovat s jazykem a kulturou sousední země. Především při autentické komunikaci s rodilými mluvčími v každodenních situacích dochází ke spojování dětské zvědavosti a zvídavosti, objevování a poznávání nových obsahů vzdělávání, hravého učení všemi smysly a vícejazyčnosti. Řada mateřských školek se v této oblasti již angažuje.
Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů a Euroregion Elbe/Labe ve spolupráci se Saskou zemskou centrálou pro politické vzdělávání zvou pedagogické pracovníky i další aktéry působící na poli předškolního vzdělávání k přeshraniční výměně odborných znalostí a zkušeností.
Kromě podnětů z oblasti vědy a praxe ve školkách bude věnována zvláštní pozornost praktickým podnětům pro pedagogickou činnost. Nebude chybět ani doprovodná výstava s dvojjazyčnými materiály pro každodenní využití v praxi.

Délka trvání konference: 10:00-16:00

Program konference si můžete stáhnout zde.

Prosíme o přihlášení předem: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/fachtag2020

*

Upozornění: Všechny akce v rámci 22. Dnů české a německé kultury 2020 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19.

Vstupenky a ceny

Vstup volný

Adresa

Gedenkstätte Bautzner Straße
Bautzner Str. 112A
01099 Dresden

accessible bezbariérový přístup

  • Gedenkstätte Bautzner Straße

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2023-12-01 16:44:35 Page render time: 0.4907s Total w/ProCache: 0.4924s