Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dokumentární performance

»Zóna kontaktu«

22.10.2020   •   20:00 hodin    •    JohannStadthalle, Dresden

Tato akce se bohužel nemůže uskutečnit z důvodů omezení v souvislosti s koronavirem, její realizace je (předběžně) naplánována na jaro 2021. Využijete-li náš formulář, budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Česko-německo-polské pohraničí je dodnes ovlivňováno svou historií: válečné události, posuny hranic a přesuny obyvatelstva, politické státní systémy a negativní národní stereotypy utvářejí vzájemné vnímání. Dokumentární performance si pohrává s formou interaktivního svátku, který region představuje jako místo rozmanité kultury, jako zónu kontaktu, výměny zkušeností a vzájemného sbližování.  Ale jaké (nové) hranice zde existují dnes, kdo je stanovuje a kdo je překračuje? Zveme vás k poznávání těchto hranic z různých perspektiv – a možná i k tomu dostat se mimo ně.

Pořadatelé: Institut pro saskou historii a kulturní antropologii (Drážďany), Veřejný sál Hraničář (Ústí n. L.), GOGLMOGL produktion a JohannStadthalle (Drážďany).

Projekt "Zóna kontaktu" je financován z prostředků Evropské unie, Česko-německého fondu budoucnosti a nadace Schroubek-Fonds Östliches Europa.

*

Upozornění: Všechny akce v rámci 22. Dnů české a německé kultury 2020 se konají BEZ ZÁRUKY. Sledujte prosím aktuální zprávy na webových stránkách a také všeobecně platná nařízení týkající se pandemie covid-19.

Rezervace

22.10.2020 20:00: »Zóna kontaktu«

JohannStadthalle
Holbeinstraße 68
01307 Dresden

accessible bezbariérový přístup

  • Evropská unie
  • SN-CZ
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Schroubek Fonds
  • Veřejný sál Hraničář
  • GOGLMOGL
  • JohannStadthalle

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.