Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Lesungen

Ústecká noc literatury

11.10.2022   •   19:00 hodin    •    Muzeum města Ústí nad Labem, Císařský sál

Dvacáté století Franze Fühmanna. Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele z Rokytnice nad Jizerou

BARLEN ensemble a Hana Shabuová-Baboráková

Franz Fühmann se narodil v roce 1922 v Rokytnici nad Jizerou v rodině lékárníka. Jako šestnáctiletý mladík podlehl kouzlu nacistického hnutí, vstoupil do SA a podílel se na zničení synagogy v Liberci. Jako voják wehrmachtu padl do sovětského zajetí, kde prošel proměnou v antifašistu a v roce 1949 jako přesvědčený komunista odešel do NDR. Zde se posléze stal spisovatelem podporujícím vládnoucí režim, pod vlivem jedné z návštěv Československa pak napsal působivou báseň o vypálení Lidic. Postupně se ale začal s východoněmeckým režimem rozcházet, což vyvrcholilo po násilném potlačení československého reformního procesu v roce 1968. Zklamaný Fühmann, který byl mimo jiné vyznamenán cenou sourozenců Schollových, zemřel v roce 1984 ve východním Berlíně.

Hudebně-literární pásmo nabídne ukázky z Fühmannových autobiografických knih Žluté auto a 22 dní aneb půle života, ve kterých se mísí expresivní vzpomínky zfanatizovaného dítěte z druhé světové války se sebereflexí dospělého muže, který si uvědomuje své zneužití oběma totalitními režimy 20. století.

Fühmannovy texty budou prokládány skladbami Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Hannse Eislera a Bély Bartóka. Zazní též kompozice Erwina Schulhoffa a Hanse Krásy, kteří zahynuli v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Skladby zahraje BARLEN ensemble spolu s violoncellistkou Hanou Shabuovou-Baborákovou.                

Vstupenky a ceny

Vstupné dobrovolné

Adresa

Muzeum města Ústí nad Labem, Císařský sál
Masarykova 1000/3
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2023-09-26 22:06:20 Page render time: 0.5263s Total w/ProCache: 0.5280s