Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Online-Veranstaltung

Digitales Spielen als Lernanlass am Beispiel des Lernspiels »Attentat 1942«

04.10.2022   •   16:00 hodin    •    online

Z organizačních důvodů se akce uskuteční později na podzim 2022. V případě zájmu kontaktujte pana Tobiase Kleye: t.kley@bmst.eu

Adresa

online

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.