Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dokumentární performance

»Zóna kontaktu«

29.09.2021   •   19:00 hodin    •    Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Česko-německo-polské pohraničí je dodnes ovlivňováno svou historií: válečné události, posuny hranic a přesuny obyvatelstva, politické státní systémy a negativní národní stereotypy utvářejí vzájemné vnímání. Dokumentární performance si pohrává s formou interaktivního svátku, který region představuje jako místo rozmanité kultury, jako zónu kontaktu, výměny zkušeností a vzájemného sbližování.  Ale jaké (nové) hranice zde existují dnes, kdo je stanovuje a kdo je překračuje? Zveme vás k poznávání těchto hranic z různých perspektiv – a možná i k tomu dostat se mimo ně.

Pořadatelé: Institut pro saskou historii a kulturní antropologii (Drážďany), Veřejný sál Hraničář (Ústí n. L.), GOGLMOGL produktion a JohannStadthalle (Drážďany).

*

Projekt "Zóna kontaktu" je financován z prostředků Evropské unie, Česko-německého fondu budoucnosti a Schroubek-Fonds Östliches Europa.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 200/150 Kč

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Evropská unie
  • GOGLMOGL
  • Schroubek Fonds
  • Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
  • Veřejný sál Hraničář

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.