Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Výstavy

Lukáš Houdek: »Amare«

12.10.2020   •   18:00 hodin    •    JugendKunstSchule Dresden Palitzschhof

Bohužel jsme donuceni - kvůli pandemii koronaviru a s ní spojenými cestovními omezeními - zrušit vernisáž této výstavy. Ta bude instalována podle plánu a k vidění do 31.12.2020. Zároveň hledáme možnost, jak by bylo možné přeci jen realizovat setkání a rozhovor s umělcem (ve formě midi- nebo finisáže) - budeme Vás včas informovat.

Vaše zdraví je pro nás důležité, proto Vás žádáme o dodržování následujících pravidel: nošení roušky ve všech vnitřních prostorách a dostatečný odstup (1,5m).

Mit der fotografischen Serie »Amare« möchte der tschechische Künstler Lukáš Houdek (*1984) darauf aufmerksam machen, dass Roma seit Jahrhunderten Teil der tschechoslowakischen bzw. der tschechischen Gesellschaft waren und sind. Obwohl ihnen oft vermittelt wird, dass die Tschechische Republik nicht ihr Land sei, wurden die meisten von ihnen dort geboren und betrachten das Land als ihre Heimat. Sie fühlen sich als Roma, aber gleichzeitig auch als Tschechen. Insbesondere mährische Roma lebten zwischen den Jahren 1918 und 1938 oft voll integriert im ländlichen Gebiet. Aus dieser Zeit sind auch Fotografien erhalten geblieben, die diese Rom*nja in lokalen Trachten darstellen. Sie beteiligten sich – und das bis heute – an der Erhaltung und Fortentwicklung der tschechischen Folklore. Anhand von erhaltenen historischen Fotografien schuf Lukáš Houdek eine eindrucksvolle Porträtserie von heute in Tschechien lebenden Rom*nja.

*

Dauer:  12.10. – 31.12.2020

Öffnungszeiten: NN

*

Hinweis: Alle Veranstaltungen der 22. Tschechisch-Deutschen Kulturtage 2020 finden UNTER VORBEHALT statt. Bitte beachten Sie die aktuellen Meldungen auf der Homepage sowie die allgemeinen Regelungen bezüglich der Covid-19-Pandemie.

Vstupenky a ceny

Volný vstup

Adresa

JugendKunstSchule Dresden Palitzschhof
Gamigstraße 24
01239 Dresden

accessible bariérový přístup

Další akce ve stejný den

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas. 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-17 02:28:04 Page render time: 0.3226s Total w/ProCache: 0.3247s