Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Představení knihy

Příručka německé literatury Prahy a českých zemí

04.11.2019   •   15:00 hodin    •    Univerzita J. E. Purkyně, FF, A118, Ústí nad Labem

Se spoluvydaveteli příručky

Příručka německé literatury Prahy a českých zemí podává rozsáhlý přehled o literatuře jednoho středoevropského regionu a její vývoj od dob osvícenství. Publikace usiluje o překonání dosavadních konceptualizací, jež striktně oddělovaly pražskou německy psanou literaturou od tzv. literatury sudetoněmecké. Naopak nově Příručka nabízí transkulturní a transregionální zasazení německojazyčné literatury českých zemí do komplexního pole působení a napětí mezi německou, židovskou, českou a habsburskou literaturou a kulturou.

Vstupenky a ceny

Vstupné: zdarma

Univerzita J. E. Purkyně, FF, A118
Pasteurova 13
40096 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.