Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Podiová diskuze

Pád komunistických režimů v Československu a v NDR očima aktérů

04.11.2019   •   18:00 hodin    •    Univerzita J. E. Purkyně, FF, A118, Ústí nad Labem

S posledním ministrem zahraničních věcí v NDR Markusem Meckelem 

Československo a Německá demokratická republika byly v roce 1989 považovány za nejrigidnější země tzv. Východního bloku. K masovému vystoupení proti tehdejším komunistickým režimům zde došlo až na podzim, o to rychlejší zde však byl posléze proces jejich zániku. V čem byly komunistické režimy v Československu a v NDR podobné a v čem naopak rozdílné? A jak se lišil průběh předání moci opozičním skupinám v těchto zemích? Na tyto otázky budou odpovídat opoziční aktivista a poslední ministr zahraničí NDR Markus Meckel, signatář Charty 77 a předseda české vlády v letech 1990-1992 Petr Pithart a zakladatel Občanského fóra v Ústí nad Labem a pozdější ministr zemědělství a velvyslanec v USA Petr Gandalovič. Moderátorem debaty bude novinář Petr Honzejk, tehdejší student ústecké univerzity.

 

Autorská práva k fotografii: Emanuela Danielewicz

 

 

 

 

Vstupenky a ceny

Vstupné: zdarma

Univerzita J. E. Purkyně, FF, A118
Pasteurova 13
40096 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.