Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž výstavy

„KulturDača“

25.10.2019   •   19:30 hodin    •    riesa efau. Kultur Forum Dresden

Ve instalaci KulturDača navazují umělci Markus Hiesleitner a Franz Tišek na své předchozí projekty, které se zabývají prostorem a jeho socio-kulturní rolí. „Prostor“ se v jejich pojetí mění v sociální plastiku, jejíž forma se v proměňuje v čase a absorbuje vlastnosti soukromého a veřejného. Hlavním tématem instalace KulturDača v galerii Runde Ecke je vytvoření sociální plastiky Kulturního centra Řehlovice. Jako materiál v tomto případě umělcům bude sloužit prostor kulturního centra a umělecká díla, která zde dlouhodobě vznikají. Důležitou roli přitom bude hrát interpretace času – toho, který probíhá nyní stejně jako toho budoucího.

Trvání výstavy: 26.10.-22.11.2019

Vstupenky a ceny

Eintritt frei

riesa efau. Kultur Forum Dresden
Adlergasse 12, Runde Ecke
01067 Dresden

accessible bariérový přístup

  • riesa efau. Kultur Forum Dresden
  • Kulturní centrum Řehlovice

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.