Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Koncert

W. A. Mozart: Requiem

08.11.2018   •   19:00 hodin    •    Univerzita J.E.Purkyně, Červená aula, Ústí nad Labem

S česko-německým komorním orchestrem a Pěveckým sborem Úštěk

Nově založený česko-německý komorní orchestr představí spolu s Pěveckým sborem Úštěk, jehož nedávné vystoupení bylo kritikou označeno za „překvapení drážďanské kulturní sezóny 2017“, jednu z nejznámějších skladeb dějin hudby, Mozartovo Requiem, jehož autorství některých pasáží je dodnes zahaleno tajemstvím. Zazní i fragment nedávno objevené fugy „Amen“, napsané Mozartem těsně před smrtí jako závěr části Lacrimosa.

Dirigent Koloman Polák, soprán Zuzana Rašiová, alt Jana Horáková-Levicová, tenor Daniel Matoušek a bas Karel Jeřábek. Šporkův komorní orchestr vznikl díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 100 Kč

Univerzita J.E.Purkyně, Červená aula
Pasteurova 3544/1
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Česko-německý fond budoucnosti

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.