Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Vernisáž

"ProměnaVR – VRwandlung"

04.11.2018   •   14:00 hodin    •    Muzeum města Ústí nad Labem

Kafkova Proměna jako virtuální realita

Prostorová instalace proměnaVR vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu s českým startupovým týmem kolem uměleckého vedoucího a režiséra Miky Johnsona. Po několika zastávkách - v Praze a dalších městech - bude v rámci letošního festivalu představena i v Ústí nad Labem. Projekt prezentuje Kafkovu Proměnu, originální dílo světové literatury z Prahy, které samo o sobě představuje určitý druh ponoření do virtuální reality. Návštěvníci se tak budou moci pomocí brýlí naplno přenést do světa hlavní postavy Řehoře Samsy a na vlastní kůži zažít proměnu ve hmyz. Vernisáž instalace se bude konat za přítomnosti samotného autora.

Vstupenky a ceny

Vstupné: v rámci vernisáže zdarma, další dny 50 Kč / 30 Kč (snížené)

Předprodej: na pokladně muzea (od 9 do 18 hodin, mimo pondělí)

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

  • Goethe Institut Dresden
  • Muzeum města Ústí nad Labem

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.