Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Koncert

Trio Českého rozhlasu

28.10.2018   •   17:00 hodin    •    Schloss Klippenstein, Radeberg

»Die Wandlung der tschechischen Musikkultur seit der Gründung der ČSR«

Das Prager Rundfunk Trio, gegründet 2018 von Lukáš Pavlíček (Oboe), Lukáš Dittrich (Klarinette) und Libor Soukal (Fagott), gestaltet anlässlich des Jubiläums »100 Jahre Tschechoslowakei« ein Schlosskonzert. Die preisgekrönten Musiker des Symphonieorchesters des Tschechischen Rundfunks spielen Divertimenti von Wolfgang Amadeus Mozart, Ervín Schulhoff und Iša Krejčí sowie »Vier Madrigale« von Bohuslav Martinů. Außerdem erklingen Trios von Ludwig van Beethoven und František Kramář-Krommer. Die einführenden Worte steuert der Historiker PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D. bei.

Vstupenky a ceny

Eintritt: 12 (erm. 10*) Euro

*Ermäßigten Eintritt erhalten Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Dresden-Pass-Inhaber.
Ermäßigungsberechtigung ist am Einlass nachzuweisen.

Schloss Klippenstein
Schloßstraße 6
01454 Radeberg

accessible bariérový přístup

  • Ostsächsische Sparkasse Dresden

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.