Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Zahajovací koncert (CZ)

György Kurtág: Kafkovy fragmenty

23.10.2018   •   19:00 hodin    •    Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

Iva Bittová (zpěv) a Hana Kotková (housle)

Na české straně zahájí festival výjimečný koncert fenomenální houslistky a zpěvačky Ivy Bittové, která dlouhodobě žije v USA, a houslistky Hany Kotkové, žijící trvale ve Švýcarsku. Obě umělkyně představí dílo nejznámějšího žijícího maďarského skladatele Györgye Kurtága (nar. 1926), napsané pro soprán a housle. Skladba, označovaná za „téměř neproveditelnou“, se skládá ze čtyřiceti krátkých hudebních úryvků na texty, které Kurtág vybral z deníků, povídek či dopisů spisovatele Franze Kafky. Po jarním uvedení nešetřila hudební kritika chválou na autorskou představivost G. Kurtága a interpretační I. Bittové a H. Kotkové.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (snížené)

Předprodej: operabalet.cz

Rezervace

23.10.2018 19:00: György Kurtág: Kafkovy fragmenty

Severočeské divadlo opery a baletu
Lidické náměstí 1710/10
40001 Ústí nad Labem

accessible bariérový přístup

Upozornění organizátorů na pořizování obrazových záznamů (fotografie, videa): Na našich akcích jsou pořizovány obrazové záznamy (fotografie, videa), některé jsou poté zveřejněny v nejrůznějších médiích (tisk, online, sociální média). Výběr osob je čistě náhodný. Při vstupu do prostor, ve kterých akce probíhají, souhlasí návštěvník s bezplatným použitím a zveřejněním pořízených záznamů bez toho, aby byl od dotyčné osoby vyžádán výslovný souhlas.