Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Festival

Cílem festivalu Dny české a německé kultury je dodávání nových impulzů pro kulturní práci v příhraničním regionu a trvalé sdružování lidí prostřednictvím rozmanité nabídky akcí. Hlavním záměrem je probudit a podporovat zájem o kulturu sousední země u návštěvníků jednotlivých festivalových akcí, organizací a kulturních činitelů skrze prezentaci kulturního programu pro všechny věkové a zájmové kategorie. V popředí stojí podpora dialogu mezi lidmi obou zemí, který umožňuje poznávání se, vzájemné pochopení a přijetí toho druhého, dialogu, který usiluje o vybudování vzájemnosti a znovuobjevení společného kulturního rámce.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website