Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Scénické čtení

"Zlomená slova"

02.11.2018 17:00 hodin
Le Garage Noir, Podmokelská 24, 40502 Děčín IV

S Rike Reiniger a Lucií Ceralovou

Před 100 lety skončila 1. světová válka a to Rike Reiniger chápe jako podnět k tomu, kriticky se zabývat aktuální otázkou války jako nástroje politiky. Tématem divadelního textu „Zlomená slova“ (Risse in den Wörtern) je propast mezi politickými argumenty pro válečné mise na jedné straně a lidskými reakcemi vojáka na straně druhé.

Suspendovaný voják Sascha je předvolán před vyšetřovací komisi, kde se má zpovídat z porušení služební povinnosti, kterého se dopustil během mise v Afghánistánu. Navzdory rozkazu učinil, co se mu z morálního hlediska zdálo samozřejmé: Pohřbil mrtvého bojovníka z Talibanu. Monolog odkazuje na protiválečný román „Heeresbericht“ Edlefa Köppena (1893–1939).


~~~ Prosím vezměte na vědomí, že kvůli příliš nízké hladině Labe musela být děčínská část projektu Cargo Gallery@DČNK18 přesunuta z paluby lodě do klubu Le Garage Noir! ~~~

 

Projekt "Cargo Gallery@DČNK18" byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Vstupenky a ceny

Vstupné: 50 Kč

  • Evropská unie
  • SN-CZ