Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

1999-2006-2018

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most, která byla 19 let hlavním organizátorem festivalu. Ten se postupně stal největší přehlídkou české kultury v zahraničí. V roce 2006 byla v jeho rámci zahájena i prezentace německé kultury v severních Čechách. Jelikož Nadace Brücke/Most nemůže DČNK z finačních důvodů nadále organizovat, rozhodla se převzít od ledna 2018 pořadatelství a organizaci festivalu německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně s Collegiem Bohemicem.

Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

Na české straně se koná festival od roku 2017 pod taktovkou Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

20. ročník

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe

Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste srdečně zváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Franz Kafka

Hlavním tématem letošního ročníku na české straně je německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty je inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízejí nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době. 

Záštita festivalu

Záštitu nad letošním festivalem převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk. Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“.